Informacija

Naujos prekės

Kalėdinė akcija

laimekite 300 akcijos salygos.png

Sveikiname Kalėdinės akcijos laimėtojus:
  50 Eur kuponą laimėjo - ODR17-5243, Milda Juknevičiūtė
100 Eur kuponą laimėjo - ODR17-4966, Simona Venckuvienė

300 Eur kuponą laimėjo - ODR17-5122, Aida Žilmienė

___________________________________________________________________________________________________

Pirkite www.stilingai.lt už daugiau nei 100 ...

laimekite 300 akcijos salygos.png

Sveikiname Kalėdinės akcijos laimėtojus:
  50 Eur kuponą laimėjo - ODR17-5243, Milda Juknevičiūtė
100 Eur kuponą laimėjo - ODR17-4966, Simona Venckuvienė

300 Eur kuponą laimėjo - ODR17-5122, Aida Žilmienė

___________________________________________________________________________________________________

Pirkite www.stilingai.lt už daugiau nei 100 Eur, ir dalyvaukite Kalėdinėje akcijoje 300 Eur, 100 Eur ir 50 Eur kuponams laimėti

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. UAB Intershop LT, įmonės kodas 302703484, buveinės adresas Raudondvario pl. 76, 1B korpusas, 206 kab., Kaunas, (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją „Pirkite www.stilingai.lt už daugiau nei 100 Eur, ir dalyvaukite akcijoje 300 Eur, 100 Eur ir 50 Eur kuponams laimėti” (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. AKCIJA

2.1. Akcijos trukmė:

2.1.1. Akcija vyksta nuo 2017-12-04 iki 2017-12-31 (imtinai) internetinėje svetainėje www.stilingai.lt , toliau www.stilingai.lt.

2.2. Akcijos prekės:

2.2.1.  Akcijoje gali dalyvauti asmenys, Akcijos metu įsigiję bet kurias www.stilingai.lt prekes, o užsakytų prekių suma užsakyme bus didesnė nei 100 Eur.
2.2.2.  Užsakymai turi būti apmokėti per 48 val., bet ne vėliau kaip iki 2017-12-31, 24 val.
2.2.3.  Vienas užsakymas reiškia vieną atskirą akcijos registraciją. Kuo daugiau užsakymų, tuo didesnė galimybė laimėti.
2.2.4.  Tas pats dalyvis gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.
2.2.5.  Visiems užsakymams, kurie atitiks loterijos sąlygas, t.y. bus didesni nei 100 Eur, bus siunčiama el. žinutė užsakymo gavėjui, ir tik gavus jo patvirtinimą ir sutikimą, gavėjo užsakymas dalyvaus loterijoje.
2.2.5. Akcijos prizai: 300 Eur kuponas; 100 Eur kuponas ir 50 Eur kuponas apsipirkti internetinėje parduotuvėje stilingai.lt. Kuponų galiojimo terminas iki birželio 30 d.
2.2.6. Prizo laimėtojai bus išrinkti atsitiktine tvarka (burtų keliu) programinės įrangos pagalba ir paskelbti sausio 15 dieną www.stilingai.lt puslapyje. Su Prizų laimėtojais taip pat bus susisiekta asmeniškai - elektroninio pašto adresu ir/ar telefonu, nurodytu užsakyme, iki sausio 17 dienos.
2.2.7. Prizas laimėtojui bus įteiktas, sukuriant jam virtualų kuponą su laimėta suma.
2.2.8. Akcijos organizatorius neatsako, jeigu laimėtojas neturi galimybės pasinaudoti prizu dėl asmeninių ar su juo susijusių aplinkybių. Nepanaudoto laimėjimo vertė nekompensuojama.
2.2.9. Laimėtojas, nepasinaudojęs laimėjimu nustatytomis sąlygomis ir terminais, praranda teisę į prizą.
2.2.10. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Intershop LT“ (stiligai.lt) darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu, taip pat artimiausi šių asmenų šeimos nariai.
2.2.11. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs www.stilingai.lt
2.2.12. Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.stilingai.lt. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info@stilingai.lt. Tel. +370 641 02022  darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizų atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki sausio 15 dienos Organizatoriaus
3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su Organizatoriumi pagrindu tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant Akcijos dalyvių vardų, pavardžių viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais. Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurioms susitarimų su Organizatoriumi pagrindu pavedama vykdyti dalį su Akcijos organizavimu susijusių funkcijų.
4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Akcijos pabaigos.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje.
5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų savybėmis, išskyrus atvejus, kai Organizatorius yra Prizo įsteigėjas.

6. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS

6.1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų atsiėmimu, sumoka pats Akcijos dalyvis, nebent Organizatorius ir Laimėtojas sutaria kitaip. 

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
7.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizų atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.stilingai.lt.
7.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.
7.4. Prizai į pinigus nėra keičiami.

Daugiau

Kalėdinė akcija 

Šioje kategorijoje prekių nėra.