Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu stilingai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti stilingai.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes stilingai.lt internetinėje parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.5. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma stilingai.lt internetinėje parduotuvėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes stilingai.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.2. Registruojantis stilingai.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes stilingai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su stilingai.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo ir t.t.)
3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis stilingai.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis stilingai.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti stilingai.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis stilingai.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą stilingai.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Stilingai.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Užsakymai telefonu, el. paštu priimami nustatytomis darbo valandomis.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu, o kitu būdų (telefonu ar el. paštu) darytiems užsakymams nuo apmokėjimo momento.
5.3. Prekių kainos stilingai.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali naudojantis el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į stilingai.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Taip pat galima apmokėti naudojantis PayPal išankstinio apmokėjimo sistema.
5.5. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 24 val. nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

 

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus ryt pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
6.4. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose arba Stilingai.lt ofise, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.5. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.9. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.10. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos, arba, jeigu tokios galimybės nebus, nurašant iš Pirkėjo sukauptų stilingai.lt virtualių pinigų arba būsimų grąžinimų ar sukauptų virtualių pinigų.)
​6.11. Pirkėjui pasirinkus pristatymą ir apmokėjimą grynaisiais, prekės pristatymo momentu bei Pardavėjui įvykdžius užsakymą, Pardavėjas pasilieka teisę išieškoti pristatymo išlaidas nurašant iš Pirkėjo sukauptų stilingai.lt virtualių pinigų, būsimų grąžinimų, sumą lygią pasirinktam pristatymui bei kitoms išlaidoms padengti jei tokios Pirkėjui atsisakant priimti savo užsakymą.

 

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos stilingai.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad stilingai.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Parduodamos prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
7.4. Pirkėjas, norėdamas grąžinti nekokybišką prekę, per teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, turi pradžioje susisiekti su Pardavėju ir gauti užpildyti formą dėl nekokybiškų prekių gavimo. Taip pat pateikti kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.
7.5. Grąžinant gautą nekokybišką prekę, Pirkėjas, savo pasirinkimu turi teisę: 1) prašyti pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę); 2) prašyti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 3) prašyti pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Kai grąžinama kokybiška prekė, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Kai kokybiškas prekes iš Pirkėjo atsiima Pardavėjas, prekių siuntimo išlaidos išskaičiuojamos iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos. Tuo atveju, jeigu grąžinama arba keičiama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
8.3. Norėdamas grąžinti ar keiti kokybišką (-as) prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Prieš išsiunčiant netinkamas prekes būtina informuoti Pardavėją el. paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.4. Jeigu Pirkėjas pavėluoja grąžinti prekę per leistiną terminą ir vėlavimas yra nuo 1 dienos iki 3 dienų, Pardavėjas pasileika teisę be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą pervesti į virtualią Pirkėjo sąskaitą (Jei klientas neturi tokios sąskaitos, ji sukuriama) arba grąžinimo nepriimti. Pavėlavus daugiau kaip 3 dienas grąžinimas nepriimams.
8.5. Pirkėjui grąžinus prekes be dokumentų ir neatsiuntus tvakingų dokumentų per 8.3. punkte nurodytą terminą, Pardavėjas be atskiro įspėjimo grąžinamą sumą perveda į Pirkėjo virtualią sąskaitą, jei tokios neturi, ji sukuriama.
8.6. Pirkėjui grąžinus 8.3. punkte nurodytais terminais, pinigai bus pervesti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
8.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo. Pasirinkus atsiėmimą paštomate gavimas laikomas ta diena kai išsiunčiama Pirkėjui SMS žinutė su atsiėmimo kodu.
8.8. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.
8.10. Grąžinant gautą ne tą prekę Pirkėjas, savo pasirinkimu turi teisę: 1) prašyti pardavėjo nemokamai pakeisti į Pirkėjo užsakytą prekę; 2) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
8.11. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, virtualiais pinigais, tai grąžinamas kuponas, atstatomi sistemoje virtualūs pinigai ir grąžinama papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis, t.y. nustatomas toks, koks buvo pirminio dovanų, nuolaidos kupono ar virtualių pinigų sukūrimo momentu.
8.12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos) arba jeigu grąžinama prekė yra akcijos sudėtinė dalis ir likusios negrąžintos užsakymo prekės, nebetenkina akcijos sąlygų, iš grąžintinos sumos išskaičiuojama pritaikyta nuolaida.
8.13. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.14. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
8.15. Jei Pirkėjas užsako daugiau nei 2 (du) vienetus tos pačios rūšies prekių, kurias Pardavėjas turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus galima, o apmokėjimas tik išankstinis.
8.16. Pasinaudojus nemokamo pristatymo akcija nemokamas keitimas negalioja jei prekė yra kokybiška.
8.17. Jeigu Pirkėjas keičia prekių dydžius, yra daromas rezervacijos užsakymas, o prekės yra keičiamos tokia pat kaina, kaip buvo pirkta pradinė prekė, atsižvelgiant ar tuo metu negaliojo speciali akcijinė kaina ir ar keitimo momentu ši akcija vis dar vyksta.  Jeigu kaina skiriasi, Klientas turi būti informuotas apie didesnę kainą ir turi teisę keitimo atsisakyti. Keičiant  į kitą modelį, yra daromas rezervacijos užsakymas ir jo metu užfiksuojama keičiamos prekės  kaina, kuri ir bus imama perskaičiuojant  užsakymo priemoką arba permoką. Jeigu priemokos ar permokos skaičiavimo momentu prekės kaina yra mažesnė, klientas turi teisę prekę įsigyti mažesne kaina, rezervacijos užsakymas keičiamas į įprastinį užsakymą o nemokamas keitimo pristatymas naikinamas.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia stilingai.lt internetine parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei stilingai.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo stilingai.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas stilingai.lt  internetinėje parduotuvėje, stilingai.lt paskyroje, esančioje socialiniame tinklapyje Facebook bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
10.2. Inicijuodamas tam tikras akcijas, tokiose akcijose nurodytomis sąlygomis Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių stilingai.lt pinigų, kuriais galima atsiskaityti už internetinėje parduotuvėje stilingai.lt įsigyjamas prekes. Atitinkamos akcijos galiojimo metu virtualūs stilingai.lt pinigai suteikiami Pirkėjui, pervedant juos į Pirkėjo lojalumo kortelę, kai Pirkėjo prekių užsakymo stilingai.lt internetinėje parduotuvėje statusas tampa „ĮVYKDYTAS“. Pirkėjui šios akcijos galiojimo metu suteiktais stilingai.lt virtualiais pinigais galima atsiskaityti įsigyjant prekes tik šioje internetinėje parduotuvėje.  Pirkėjas, atsiskaitydamas už stilingai.lt internetinėje parduotuvėje įsigyjamas prekes, virtualiais pinigais gali padengti iki 100 proc. savo užsakymo vertės (be pristatymo ir kitų papildomų priemokų).
10.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai informavęs pirkėjus, savo vienašališku sprendimu pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, pakeisti stilingai.lt virtualių pinigų suteikimo ir jų panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarką. Bet kokie Pardavėjo inicijuojami akcijų sąlygų ir stilingai.lt virtualių pinigų suteikimo bei panaudojimo tvarkos pakeitimai (įskaitant panaikinimą) taikomi tik į ateitį, t.y. galioja nuo jų atlikimo momento.
10.4. Pardavėjui įtarus, kad Pirkėjas sukčiauja, apgaudinėja ar kaip kitaip neteisėtai ir ne pagal paskirtį naudoja virtualių pinigų ir kliento lojalumo kortelės suteikiamas privilegijas, turi teisę apribot ar visai uždrausti naudotis sukauptais virtualiais pinigais bei apriboti ar panaikinti kliento lojalią kortelę apie tai klientą įspėdamas informacine žinute jo paskyroj arba el. paštu, nurodytu jo paskyroje.
10.5. Specifinės tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse.
10.6. Pardavėjas turi teisę publikuoti viešai Pirkėjo parašytus komentarus, atsiliepimus nurodant pilną vardą ir pavardę, jei komentaras buvo parašytas pačio Pirkėjo per jo paskyrą, kitu atveju publikuojamas tik vardas ir pirmoji pavardės raidė jei komentaras buvo atsiųstas el. paštu. Pardavėjas turi teisę nepublikuoti viešai tų komentarų, kurie yra įžeidžiantys, užgaulūs arba išsakoma nuomonė apie prekę /-es yra abstrakti, su nepagrystomis prielaidomis bei neatitinkanti realios situacijos.
10.7. Pardavėjas visus pranešimus, reklaminio pobūdžio žinutes siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir gavus Pirkėjo sutikimą (pažymėjus varnele, kad nori gauti tokius pranešimus arba informavus el. paštu, kad pageidauja gauti naujienlaiškius ar SMS žinutes). Pirkėjui nepageidaujant gauti reklaminių žinučių el. paštu ar SMS žinute reikia informuoti apie tai mus el. paštu info@stilingai.lt arba paspausti atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje (atsisakymas galiotų tik reklaminių žinučių gavimui el. paštu).
10.8. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.9. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 

11. Didmeniniai pirkimai.
11.1. Didmeniniai pirkimai galimi Juridiniams asmenims ar asmenims dirbantiems pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą (toliau – Didmenininkai).
11.2. Didmenininkai, turi specialius prisijungimus ir pirkimai daromi tik pagal jiems suformuotas sąlygas.
11.3. Didmenininkas gali užsakymą pasidaryti pats stilingai.lt puslapyje. Išsiųstas užsakymas turi būti patvirtintas vadybininko, atsiunčiant jam patikslintą išsankstinę sąskaitą apmokėjimui. Užsakymus gali taip pat pateikti ir pardavimo vadybininkams.
11.4. Minimalus užsakymo dydis 300 €.
11.5. Transportavimo kaštai skaičiuojami atskirai, priklausomai nuo užsakytų prekių svorio ir pasirinkto pristatymo būdo. Didmenininkas gali prekes pasiimti savo transportu.
11.6. Apmokėjimas užprekes išankstinis.
11.7. Gautų prekių kiekis ir kokybė turi būti patikrinta per 1-2 darbo dienas, nuo prekių gavimo datos ir informuotas pardavėjas apie kiekio netikslumus ar netinkamą kokybę. Vėliau pretenzijos nepriimamos.
11.8. Norėdamas grąžinti internetu pirktas prekes, pirmiausia turi susisiekti su Pardavėju (pardavimo vadybininku). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810  straipsnio 2 dalies 3 punktu  prekės, kurios buvo specialiai užsakomos pagal didmenininko pageidavimą, atgal nepriimamos, jei jos yra tinkamos kokybės.
11.9. Netinkamos kokybės prekės keičiamos į tinkamos kokybės prekes vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr 738 patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, o jei nėra alternatyvos išrašome kreditinė sąskaita grąžintoms prekėms.
11.10. Didmenininkas užsiregistravęs stilingai.lt puslapyje sutinka, jog jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo stilingai.lt internetinėje parduotuvėje, veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Didmenininkas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
11.12. Didmenininko reikalavimas pakeisti nusipirktas įmonės parduotuvėje tinkamos kokybės prekes analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus prekes nurodytas LR Vyriausybės nutarimu Nr 738 patvirtintų mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte.
 

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.  
12.3. Taip pat prašymą (-us)/skundą(-us) dėl stilingai.lt internetinėje parduotuvėje įsigytos (-ų) prekės (-ių) galite pateikti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt ) ar užpildyti prašymo formą elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje (EGS) http://ec.europa.eu/odr/.

 

Atnaujinta: 2017-12-10